Pressmeddelande

Enea satsar på COSNOS – operativsystemlösningar för morgondagens virtualiserade nätverk

Igår presenterade Enea och ARM-baserad referensimplementation av OPNFV-plattformen (Open Platform for Network Function Virtualization). Läs om det här (https://www.enea.com/sv/Corporate/Press/Pressmeddelanden/Press-release/?item=1008262).

Enea’s strategiska riktning är att vara en ledande leverantör av kommersiell mjukvara för nästa generations nätverksnoder och -funktioner, även kallat COSNOS (Carrier-Grade Open Source Network Operating System). OPNFV är en given komponent i sådana lösningar, speciellt som Enea prioriterar industrisamarbeten för ökad harmonisering av nätverksstandarder, samt har en aktiv policy att alltid vara en nyckelkontributör i sådana samarbeten.

“Vi är pionjärer i att integrera och konfigurera dessa mjukvarublock på ARM-arkitekturen och resultatet av denna tidiga implementation kommer sannolikt bli en katalysator för applikationsutveckling i breda lager inom industrin”, sade Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea. “Vi kommer ge tillbaks så mycket som möjligt av vår referensimplementation till OPNFV-samarbetet, som därmed får en ARM-baserad NFV-plattform som stödjer en rad relevanta referensapplikationer”.

Initialt kan Enea erbjuda sina kunder och partners hjälp med OPNFV-relaterade lösningar, framför allt genom att skapa förutsättningar för större frihet i valet av hårdvara. Längre fram är ambitionen att COSNOS ska inbegripa alla nödvändiga komponenter i ett virtualiserat nätverk, inklusive operativsystem, middleware och öppen källkod från relevanta industrisamarbetsorgan (OPNFV, OpenDataPlane, OpenStack, OpenFlow, Open vSwitch).