Pressmeddelande

Enea säljer återstående egna aktier

Enea har per 3 november 2005 i enlighet med stämmobeslut 18 maj 2005 sålt samtliga 59 880 egna aktier till en snittkurs av 4,65 kr. Aktieinnehavet är en följd av ett tidigare och avslutat incitamentsprogram. För mer information, vänligen kontakta: Håkan Gustavson, Finansdirektör Enea AB, 08-507 140 00 e-mail [email protected]