Pressmeddelande

Enea® OSE väljs för att användas i LTE-basstationer i Asien

Enea meddelade idag att de förlängt sitt avtal med ett globalt informations- och kommunikationsteknikföretag baserat i Asien. Avtalet, värt 6,6 MSEK, gäller licenser för 64-bitarsoperativsystemet Enea® OSE, avsett att användas i kundens LTE-basstationer.

Som världsledande leverantör av operativsystem för radiobasstationer fortsätter Enea förse sina kunder med mjukvarulösningar baserade på såväl proprietär som öppen källkod. Enea® OSE är ett robust och högpresterande realtidsoperativsystem optimerat för multicoreprocessorer och multiprocessorsystem och maximerar kapaciteten i moderna 64-bitarstillämpningar.

”I stark konkurrens med alternativa operativsystemlösningar valde denna kund Enea OSE tack vare dess prestanda och skalbarhet på flerkärniga processorer”, sade Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”Vi är mycket glada över att få förtroende inom ett nytt strategiskt affärsområde hos denna kund och därmed en fördjupning av vår affärsrelation”.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-09-27 kl. 08:00.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta

Anders Lidbeck, VD & koncernchef

E-mail: [email protected]

Fredrik Medin, SVP Marketing and Communication
Phone: 0709 71 40 11
E-mail:
[email protected]