Pressmeddelande

Enea och ARM demonstrerar referensplattform för virtualiserade nätverksfunktioner

Världens första ARM-baserade referensplattform för OPNFV demonstreras på NFV World Congress, 6-8 maj

Enea och ARM har under några månader samarbetat för att skapa en integrerad plattform baserad på öppen källkod för virtualisering av nätverksfunktioner. Enea och ARM presenterade idag en ARM-baserad referensimplementation av den plattform som tagits fram inom ramen för OPNFV-projektet (Open Platform for Network Function Virtualization).

”Denna milstolpe innebär ett stort steg framåt i att kunna förverkliga NFV-visionen på en rad ARM-baserade hårdvarulösningar från flera olika leverantörer”, sade Charlene Marini, vice president of embedded marketing, ARM. “Plattformen är också en förutsättning för ARMs ramverk för smarta, flexibla molnlösningar (Intelligent Flexible Cloud) som kommer stöpa om synen på nätverksinfrastruktur och hur den manifesterar sig de kommande åren.”

“Som medlem i Linaro Networking Group och som aktiv deltagare i OpenDataPlane- och OPNFV-initiativen, är vi fast beslutna att jobba tillsammans med ledande hårdvarutillverkare, kunder och partners kring lösningar för virtualiserade nätverk”, sade Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea. “Vi är mycket stolta över att kunna presentera denna tidiga implementation som sannolikt kommer bli en katalysator för applikationsutveckling i breda lager inom industrin”.

OPNFV stödjer en rad exempelapplikationer (Virtualized Network Functions) och samarbetet mellan Enea och ARM resulterar i de första mjukvarubyggstenarna som inkluderar öppen källkod från flertalet industrisamarbeten (OpenStack, OpenDaylight, Open vSwitch, KVM och ODP). Läs mer om referensplattformen på Enea’s blogg ‘ARM and Enea deliver diverse silicon support for OPNFV- Explained’ eller på följande whitepaper från ARM ‘The Emergence of the OpenDataPlane Standard’

En tidig version av plattformen visas i Eneas monter (#5) och i ARMs monter (#48) på NFV World Congress i San Jose, 6-8 maj.

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news