Pressmeddelande

Enea lanserar ny och världsledande funktionalitet till sin mjukvara Enea Element

STOCKHOLM, 11 mars, 2008 – Enea, världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, lanserar i dag en ny version av Enea Element, marknadens mest avancerade kommersiella mjukvara som används för att förbättra tillgängligheten i kommunikationsutrustningar.

Enea Element 3.0 innehåller flera världsledande nyheter; den tillåter mjukvaruuppgradering av system i drift, har stöd för den internationella standarden, SA Forums Availability Management Framework (AMF), samt har en unik kontrollfunktionalitet för kluster av digitala signalprocessorer.

”För operatörer blir vinsten uppenbar. De nya funktionerna förenklar och förbättrar möjligheten att uppnå hög tillgänglighet i systemen bland annat genom att minimera behovet av att ta ner systemet vid uppgradering av ny programvara”, säger Mathias Båth, chef för produktledningen på Enea.

Enea Element ingår i Eneas nya produktportfölj. Den används till exempel av aktörer som bygger utrustning för nästa generations IP-baserade nätverk och då behöver en färdig mjukvara som kan korta deras utvecklingstid samtidigt som den sänker kostnader och risker i projekten. Bland dagens kunder finns allt från marknadsledande telekomleverantörer till ”start-ups”. Tack vare deras olika tillämpningar har Enea i dag marknadens mest beprövade och kvalitetssäkrade produkt.

Teknisk fakta om Enea Element
Enea Element är den första kommersiella mjukvara, så kallad middleware, som klarar av att erbjuda ett brett utbud av komplex funktionalitet som förbättrar tillgängligheten i kommunikationsutrustningar. Den är baserad på publika industristandarder som specificerar hur en middleware skall vara designad för att bygga robusta och effektiva kommunikationsprodukter där hårdvara och mjukvara är integrerade och tillsammans bildar en kommunikationsplattform.

Enea Element tillhandahåller basfunktionalitet för att mäta, övervaka och synkronisera applikationer i ett helt system som är distribuerat över olika typer av processorer och operativsystem. Utöver basfunktionaliteten erbjuder Enea Element, felhantering och hårdvaruövervakning för att underlätta underhåll, konfigurering, uppgradering och felavhjälpning av system som är i drift ute i fält.

Enea Element 3.0 förbättrar felhanteringen genom att göra den ännu mer flexibel och underlättar för användare att maximera tillgängligheten av sina system. Detta gör den genom att stödja SA Forums specifikation, Availability Management Framework (AMF), som är den mest utvecklade delen av SA Forums Application Interface Specification (AIS). I detta ingår stöd för nya back-up modeller 2N, N+M, ”N-way”, och ”N-way-active”, som tillåter aktiva och stand-by komponenter att sitta på samma nod eller på olika noder på ett flexibelt sätt. Dessutom erbjuder Enea Element nu en konfigurerbar funktionalitet för “health monitoring”. Allt detta ger möjlighet att utveckla den mest effektiva back-up modellen för aktuellt system och på så sätt minska kostnader för utvecklingen och öka kapaciteten i systemet.

Det stöd för mjukvaruuppgradering av system i drift som också lanseras i Enea Element 3.0 minimerar eller eliminerar behovet av att ta ett system ur drift för planerade mjukvaruuppgraderingar. Det existerande stödet för versionshantering för kluster av noder med mixade mjukvaruversioner har nu utökats till att stödja enskilda komponenter och enskilda noder. Med denna upplösning möjliggörs en individuell uppgradering och återstart av individuella komponenter och noder som när de koordineras i ett system både ökar tillgängligheten och signifikant förenklar systemets uppgradering och underhåll.

Enea Element 3.0 ger fullt stöd för Enea dSPEED Platform, som i sin tur ger ett brett stöd för kontroll av kluster av DSP:er där funktioner som uppstart, konfigurering, monitorering, notifiering, loggning, spårning, diagnostik, statistik och ”remote debug” ingår. Enea Element, tillsammans med Enea dSPEED Platform, är ett exempel på hur kraftfull Eneas integrerade middleware är. För DSP:er får du stöd för felsök och notifiering som gör att du kan isolera felet, hantera det kontrollerat, göra en koordinerad återstart för att slutligen återgå i normal drift med ett minimum av förlorade paket och obalans i systemet.