Pressmeddelande

Enea lämnar uppdatering angående tvist med större kund

Som tidigare meddelats har Enea inlett ett skiljeförfarande med en av bolagets största kunder angående tolkningen av bestämmelserna om beräkning av royalty i det avtal som reglerar användningen av Eneas OSE-operativsystem i kundens telekommunikationsutrustning. Se initialt pressmeddelande från Enea den 3 november 2016. Som också meddelats har tvisten sedermera växt i omfattning, till att även omfatta en ensidig prissänkning som kunden vill tvinga igenom.

Skiljeförfarandet avseende den initiala tvisten är nu avslutat och dom kommer att meddelas senast den 28 februari 2018. Domen kan dock komma att meddelas redan tidigare än så. Tvisten rörande kundens ensidiga prissänkning kunde inte fås att avgöras inom ramen för det skiljeförfarande som nu avslutats utan hanteras separat. Enea räknar med att behöva påkalla skiljeförfarande även i denna del av tvisten.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 11:15 CET.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef
E-mail: [email protected]


Julia Steffensen, Investor Relations
Telefon: 070 971 03 33
E-mail: [email protected] 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2017 Enea AB.