Pressmeddelande

Enea lägger bud på global programvaruverksamhet

Förstärker förmågan att adressera fjärde och femte generationens mobila nätverk

Stockholm, Sverige, december 20, 2018. Enea har lagt ett bud på att förvärva en affärsenhet från Atos Convergence Creators med ledande positioner inom policyhantering, autentisering och hantering av abonnentinformation. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 18 MEUR och kommer att finansieras genom kassa och banklån. Affärsenheten har huvudkontor i Österrike, samt försäljnings- och utvecklingskontor i Tyskland, Kroatien och USA. Den förvärvade verksamheten beräknas generera intäkter om cirka 12 MEUR under 2019.

Atos acceptans av Enea’s bud är villkorat av samråd med representanter för arbetstagarna, och själva transaktionen är villkorad av normala stängningsvillkor, samt överföringen av nyckelkontrakt avseende kunder och anställda, såväl som slutförandet samrådsprocessen med representanter för arbetstagarna på lokal nivå. Transaktionen förväntas slutföras under mars 2019.

”Jag är stolt över att kunna presentera ett nytt strategiskt förvärv som stärker vår portfölj av viktiga applikationer för mobila nätverk. Med detta förvärv kommer vi, tillsammans med de lösningar vi har genom de tidigare förvärven av Openwave Mobility och Qosmos, kunna bygga ett ännu starkare erbjudande för dagens och morgondagens mobila nätverk”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef på Enea.

Atos Convergence Creators har idag en ledande produktportfölj inom autentisering och policyhantering, och tillgodoser flera av världens ledande telekomoperatörer med funktioner som AAA (Authentication, Authorization, Accounting) och PCRF (Policy and Charging Rules Function). Man är framledes också väl positionerade för att adressera motsvarande funktionalitet i morgondagens servicebaserade 5G nätverk.

I nästa generations mobila nätverk blir hantering av abonnentinformation tillsammans med autentisering och policyhantering några av de mest centrala bitarna för att bygga nya affärsmodeller och skapa individanpassade och skräddarsydda tjänster. Enea har sedan det tidigare förvärvet av Openwave Mobility en ledande position inom det konvergerade data-lagret för femte generationens mobilnätverk, och det nu aktuella förvärvet stärker och kompletterar detta område med flera av de nyckelapplikationer som behövs i de centrala delarna av ett mobilt nätverk.

Enea kommer att förvärva både produkter och existerande affärer med fokus på PCRF (Policy and Charging Rules Function) och AAA (Authentication, authorization, and accounting) för fjärde generationens mobila nätverk, och framledes även adressera PCF (Policy Control Function), AUSF (Authentication Server Function), UDM (Unified Data Management) och UDR (User Data Repository) för femte generationens nätverk. I anslutning till förvärvet kommer även Enea att licensiera viss teknologi från Atos. Det är tänkt att den förvärvade verksamheten med ungefär 90 medarbetare från Atos, i samband med förvärvet blir en ny självständig enhet inom Enea.

Ytterligare finansiell information

Köpeskillingen för den förvärvade verksamheten uppgår till cirka 18 MEUR. Enea kommer initialt att betala 10 MEUR medan resterande 5 MEUR kommer att betalas i december 2019. Vidare kommer Enea att överta skulder, primärt hänförliga till upplupna intäkter om cirka 3 MEUR, vilket medför att värderingen för den förvärvade verksamheten uppgår till cirka 18 MEUR på skuldfri och kassafri basis.

Den förvärvade verksamheten förväntas generera årliga intäkter om cirka 12 MEUR under 2019. Med reservationer för stängningsvillkor beräknas förvärvet stängas samt konsolideras i Eneas koncernredovisning under mars 2019. Således bedömer ENEA att det tänkta förvärvet skulle bidra med cirka 10 MEUR i nya intäkter för helåret 2019. Den förvärvade verksamheten väntas också vara lönsam och påverka vinst per aktie positivt redan 2019.

Webinar

Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i ett webinarium där Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea, kommer att presentera förvärvet samt svara på frågor.

Tid: Torsdagen den 20 december, 2018 kl. 11:00

Länk: https://tv.streamfabriken.com/2018-12-20-press-conference

Telefon: SE: +46856642662, UK: +442030089808, US: +18557532235

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018, kl. 08:00.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta :

Anders Lidbeck, President & CEO
E-mail: [email protected]

Julia Steffensen, Executive Assistant
Phone: +46 70 971 03 3
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.