Pressmeddelande

Enea introducerar ny version av ElementTM

Stockholm, 20 augusti 2007 — Enea (Nordic Exchange/Small Cap/ENEA), som är en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för nätverk, introducerar en ny version av bolagets egenutvecklade middlewaremjukvara – ElementTM version 2.2.

”ElementTM är och kommer att blir en allt viktigare del av Eneas mjukvaruförsäljning. Våra kunder har ofta stora avdelningar för att utveckla egen middleware och med ElementTM 2.2 ger vi dem ytterligare incitament att outsourca denna komplexa funktion, och därigenom spara stora belopp i utvecklingskostnader. Med ElementTM 2.2 adresserar vi ett tydligt behov i marknaden som på sikt kommer att ha en betydande potential”, säger Enas VD Johan Wall.

Komplexiteten inom mjukvaruutveckling ökar exponentiellt och kostnaden för utveckling av ny mjukvara har därmed blivit den största kostnaden i flertalet produktutvecklingsprojekt.

ElementTM representerar ett fundamentalt skift inom mjukvaruutveckling, från en tidigare arbetsintensiv och egenutvecklad modell hos kunderna till en kostnadseffektiv och standardiserad kommersiell modell optimerad för både Linux och kommersiella realtidsoperativsystem så som OSE.

ElementTM 2.2 har en rad nya tekniska egenskaper som ökar kundens mervärde, exempelvis i form av högre driftsäkerhet, utökad funktionalitet samt mindre underhåll.