Pressmeddelande

Enea inbjuder till media- och analytikerträff 6 februari 2007

Enea publicerar sin bokslutskommuniké tisdagen den 6 februari 2007.

Med anledningen härav är ni välkomna till en media- och analytikerträff där VD Johan Wall och CFO Håkan Gustavson presenterar Enea och den finansiella utvecklingen samt svarar på frågor.

Plats: Citigate Stockholms lokaler på Birger Jarlsgatan 6B, 6 tr, Stockholm.
Tid: tisdag den 6 februari klockan 10.00
Anmälan är obligatorisk och görs till Susanne Nilsson, 08-527 808 27, [email protected]

För dem som inte har möjlighet att delta personligen kommer en telefonkonferens att arrangeras samma dag klockan 15.00. Ingen föranmälan krävs utan anmälan sker i samband med att man ansluter sig till konferensen på nummer 08-5052 0110.

Telefonkonferensen hålls på engelska och presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.enea.com innan konferensen startar. Direkt efter presentationen kommer även att finnas utrymme för frågor.