Pressmeddelande

Enea har återköpt mer än 5 procent av utestående antal aktier

Enea AB, organisationsnummer 556209-7146, har inom ramen för sitt återköpsprogram i aktiemarknaden sammanlagt köpt mer än 5 procent av det totala antalet aktier. Enea äger per den 12 mars 998 690 aktier, vilket motsvarar 5,4% av kapital och röster i bolaget.