Pressmeddelande

Enea förvärvar svenska mjukvaruföretaget ZealCore

Stockholm, 24 juni 2008 Enea®, världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, förvärvar svenska ZealCore® Embedded Solutions AB.  Med förvärvet av ZealCore stärker Enea sitt erbjudande av utvecklingsverktyg samt erhåller värdefull patenterad teknologi. ZealCore är det andra teknologiförvärvet på kort tid för Enea. 

ZealCore är välkända för sin mjukvara som spårar och analyserar buggar i inbyggda system. Företagets patenterade programkod är datorvärldens motsvarighet till flygets svarta låda, den avslöjar var och när fel uppstått i mjukvarustyrda produkter. ZealCores produkter används till exempel i utvecklingen av styrsystem för tåg, telekomutrustning och industrirobotar.  

ZealCores produkter kompletterar Eneas existerande verktyg med ny funktionalitet för spårning samt kraftfull grafisk presentationsteknik; verktyg som har en ökad efterfrågan inom inbyggda system.  Investeringen är ett led i den långsiktiga strategi Enea har att erbjuda kompletta, integrerade lösningar med mjukvara, konsulttjänster och tredjepartsprodukter inom inbyggda system.

"ZealCore är ett imponerade exempel på svensk spjutspetsteknologi", säger Johan Wall, vd och koncernchef, Enea. "Produkterna kompletterar och förhöjer värdet på Eneas verktygserbjudande. Det är ett strategiskt förvärv då trenden inom inbyggda system pekar på ett ökat behov av utvecklingsverktyg. De ger en effektivare systemutveckling i form av kortare utvecklingstid och reducerade kostnader – vilket är helt i linje med Eneas marknadserbjudande."   

ZealCore har fem anställda. Beräknad omsättning för 2008 uppgår till SEK 5,5 miljoner. Bland kunderna finns marknadsledande företag inom telekom, transport och industriautomation som ABB och Bombardier. 

"Enea har varit världsledande inom inbyggda system i 40 år", säger Henrik Thane, grundare, ZealCore. "Enea har en stark kundbas inom telekom med ett växande behov av vår mjukvara som kan avslöja buggarna i komplexa system. Tillsammans skapar vi ett mycket starkt och konkurrenskraftigt erbjudande inom utvecklingsverktyg."  

Enea erlägger en kontant köpeskilling för hela bolaget samt en tilläggsköpeskilling baserad på ZealCores försäljningsresultat under innevarande år. Säljare är KTH Chalmers Capital, SEB Venture Capital, Industrifonden samt de två grundarna, Henrik Thane och Kristian Sandström, som stannar kvar i bolaget. Tillträde till ZealCore sker den 1 juli.    

Om ZealCore
Baserat på egen patenterad teknologi utvecklar ZealCore programvara som underlättar diagnostik, test, felsökning och felrättning i avancerade mjukvarustyrda produkter, till exempel i styrsystem för tåg, telekomutrustning och industrirobotar. Med hjälp av ZealCores verktyg, ZealCore® System Debugger och ZealCore® System Recorder kan företag såväl höja kvalitén i utvecklingen av system som identifiera och korrigera mjukvarufel i affärskritiska system i produktion hos slutkund. Företaget har fem anställda. Bland kunderna finns marknadsledande företag inom telekom, transport och industriautomation. ZealCore Embedded Solutions AB har sitt ursprung ur forskning vid Mälardalen RealTime Research Centre och KTH, och knoppades av våren 2004. Grundarna Henrik Thane och Kristian Sandström är alltjämt verksamma i bolaget. Bland ZealCores investerare finns KTH Chalmers Capital, Industrifonden och SEB Venture Capital.