Pressmeddelande

Enea förvärvar QiValue Technologies

– Förvärvet stärker Eneas utbud av inbyggda Linux-lösningar

Stockholm, 29 mars 2007 -- Enea (Nordic Exchange/Small Cap/ENEA), som är en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, förvärvar svenska QiValue Technologies, en ledande leverantör av Linux-lösningar. Förvärvet stärker mjukvaruerbjudandet och ger Enea en ökad förmåga att leverera inbyggda Linux-lösningar. Förvärvet förväntas under 2007 att öka Eneas omsättning med 14 miljoner kronor samt att bidra med en positiv marginal.

QiValue, med 13 anställda, erbjuder Linux-tjänster åt kunder inom telekomindustrin och medicinsk teknik och är specialiserat inom utveckling av inbyggda Linux-baserade plattformar och utbildning.

“Förvärvet av QiValue tillför värdefull kompetens inom inbyggd Linux som kommer att stärka vår förmåga både gällande mjukvaruprodukter och tjänster,” säger Eneas vd Johan Wall. ”QiValue är en utmärkt förstärkning av vår konsultorganisation och inbyggd Linux är en viktig del i vår Accelerator-plattform, som låter telekombolag att på ett effektivare sätt leverera konvergerade nätverkslösningar till operatörer.”

Köpeskillingen uppgår till 8 miljoner kronor, med möjlighet till tilläggsköpeskilling beroende av bolagets ekonomiska resultat fram till 2009.

”QiValue tillför Linux-kompetens och nya kunder till Enea och tillsammans har vi goda förutsättningar att ytterligare öka försäljningen av inbyggda Linux-lösningar”, säger QiValues vd Anders Törnqvist.