Pressmeddelande

Enea förvärvar mjukvaruföretaget Qosmos, en specialist inom Network Intelligence

Förstärker förmågan att hantera nästa generations virtualiserade nätverk

Enea har tecknat avtal om att förvärva Qosmos, ett onoterat företag med ledande positioner inom IP-trafikklassificering och network intelligence. Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 52,7 MEUR och kommer att finansieras genom kassa och banklån. Qosmos har sitt huvudkontor i Paris och beräknas generera en omsättning på cirka 14,2 MEUR år 2016.

Affären förutsätter godkännande från franska myndigheter och beräknas vara slutförd i början av december 2016.

"Jag är stolt över att kunna presentera detta i hög grad kompletterande förvärv, vilket ger en betydande och attraktiv breddning av vår portfölj. Kombinationen av våra företag kommer att gynna den gemensamma kundbasen, öppna upp nya marknadssegment och öka Eneas tillväxt framöver, samtidigt som vi bibehåller en god vinstmarginal ", säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea.

Qosmos är en leverantör av Network Intelligence-mjukvara baserad på Deep Packet Inspection ("DPI") och har en dominerande andel av sin marknad. Företagets mjukvara tillhandahåller detaljerad trafikinformation i realtid, som är en kritisk komponent inom mobil trafikhantering, it-säkerhet och nätverksanalys. Mer än 100 telekomnätverk över hela världen använder lösningar som tillhandahålls av Qosmos.

Network Intelligence och klassificering av IP-trafik kommer också att spela en central roll i nästa generations virtualiserade nätverksnoder och funktioner. Qosmos har till exempel framgångsrikt visat hur operatörer kan utnyttja klassificering av trafikinformation för att i realtid automatiskt sätta upp vilka tjänstekombinationer som helst i en öppen, virtualiserad arkitektur. Tillsammans bygger Enea och Qosmos ett starkare erbjudande inom området mjukvarudefinierade nätverk och virtualisering av nätverksfunktioner.

"Jag är mycket nöjd över att bli en del av Enea, en större och väletablerad organisation med ett starkt renommé i våra angränsande marknader", säger Thibaut Bechetoille, VD för Qosmos. "I de nya virtualiserade nätverken, är insikt om datatrafiken på applikationsnivå avgörande för att operatörer ska kunna leverera nya, personligare och säkrare tjänster till sina kunder. Kombinationen av våra bolag gör oss väl positionerade för att leverera produkter och tjänster inom denna betydande branschtransformation."

Fakta och nyckeltal för Qosmos
Qosmos är en ledande mjukvaruleverantör på marknaden för IP-trafikklassificering och network intelligence. Företaget levererar mjukvara till kunder som behöver detaljerad trafikinformation i realtid i sina produkter för att optimera trafik och förbättra tjänster, leveranskvalitet, analys, it-säkerhet med mera.

  • 90 anställda
  • Grundades 2000 och är ledande inom      marknaden för network intelligence sedan 2006
  • Huvudkontor i Paris, regionala kontor i Silicon Valley och      Singapore
  • Intäkter: 14,2 MEUR 2016 (est.)
  • Huvudprodukt: ixEngine, marknadens mest använda DPI-motor
  • Kundtyper: leverantörer inom telekom-, nätverks- och      datasäkerhetbranscherna

Qosmos är ett onoterat företag ägt av riskkapitalbolagen Alven Capital och Draper Esprit, GfK Group, ett av världens största marknadsundersökningsföretag, och den statliga investeringsfonden Bpifrance.

För mera information om Qosmos, se www.qosmos.com

Ytterligare finansiell information
Av den totala köpeskillingen om cirka 52,7 MEUR utgörs cirka 16,3 MEUR av nettokassa och likvida tillgångar, vilket innebär att värdet på rörelsen uppgår till cirka 36,4 MEUR. Förvärvet kommer att finansieras genom kassa och banklån på 165 MSEK. Parterna har överenskommit att 10,0 MEUR av köpeskillingen kommer att betalas 24 månader efter att förvärvet slutförts.

För 2017 bedömer Enea att förvärvet kommer att ha en positiv inverkan på vinst per aktie, men en något utspädande effekt på rörelsemarginalen.

Givet myndighetsgodkännande, beräknas förvärvet slutföras samt konsolideras i Eneas koncernredovisning i början av december 2016, och därmed ha begränsad effekt på omsättning och resultat för helåret 2016.

Webinar
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i ett webinarium där Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea, kommer att presentera förvärvet samt svara på frågor.

Tid: Måndag den 24 oktober kl. 10:00
Länk:
https://wonderland.videosync.fi/enea-press-conference
Telefon:
SE: +46856642690, UK: +44 2030089806

Denna information är sådan information som Enea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 24 oktober kl. 07:20.

For more information visit www.enea.com/investors or contact:
Anders Lidbeck, President & CEO
E-mail:
[email protected] 

Fredrik Medin, SVP Marketing and Communication
Phone: +46 709 71 40 11
E-mail:
[email protected]

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB.