Pressmeddelande

Enea förvärvar det rumänska konsultföretaget IP Devel

Förvärvet stärker Eneas konsultverksamhet och öppnar för tillväxt i Europa

STOCKHOLM, 21 april, 2008 – Enea®, världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, förvärvar det rumänska konsultföretaget och samarbetspartnern IP Devel SRL. Med förvärvet växer Eneas konsultverksamhet i Europa kraftigt. Det ger också tillgång till nya kunder inom främst telekomindustrin, Eneas huvudmarknad, samt säkrar tillgång till utvecklingskapacitet för egna produkter.

IP Devel är specialiserat på utveckling av inbyggda system för telekommarknaden och på avancerad testverksamhet. Företaget har vuxit snabbt sedan starten år 2000 och omsatte i fjol cirka EUR 4 miljoner (SEK 37 miljoner). Lönsamheten är god. Enea är sedan 2006 en av IP Devel’s största kunder och samarbetspartners. IP Devel har cirka 120 anställda och kontor i Bukarest.

”IP Devel är ett välskött och lönsamt bolag med god tillväxt och bra kundbas. Vi känner bolaget väl och är därför mycket nöjda med förvärvet”, säger Johan Wall, vd och koncernchef, Enea. ”Med IP Devel växer Eneas europeiska konsultverksamhet kraftigt. Förvärvet säkrar dessutom tillgången till utvecklingskapacitet i lågkostnadsmiljö för Enea och för våra kunder.”

”Enea är världsledande inom inbyggda system för telekommarknaden och IP Devel är specialiserat på utveckling och avancerade tester av sådana system. Vi passar väldigt bra ihop”, säger Bogdan Putinica, grundare av IP Devel, som kvarstår som vd. ”IP Devel har en stark kundbas, med ledande internationella telekomkunder, som stärker Eneas europeiska konsultverksamhet rejält.”

Enea erlägger EUR 3,2 miljoner (cirka SEK 30 miljoner) kontant för hela bolaget samt en tilläggsköpeskilling baserad på IP Devels utveckling kommande fyra år. Säljare är bemanningskoncernen Adecco (76 procent) samt grundarna och vd (24 procent). Tillträde till bolaget sker i slutet av maj.

Enea publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2008 på onsdag den 23 april 2008. I samband med den medie- och analytikerträff som anordnas på Operaterassen, klockan 10.30, kommer förvärvet av IP Devel att presenteras närmare. För deltagande vänligen se mer information på www.enea.com.