Pressmeddelande

Enea förnyar avtal för utvecklings- och produktionslicenser värt 111 MSEK

Enea har tecknat ett avtal med en europeisk kund. Dagens avtal som är värt 13,3 MEUR (111 MSEK) är en förnyelse av ett tidigare avtal för operativsystemet Enea OSE. Avtalet inkluderar utvecklingslicenser, produktionslicenser och support under en tvåårsperiod.

”Vi investerar kontinuerligt i våra nyckelkunder och dagens avtal är ett tydligt bevis på förnyat förtroende. Kunden har blivit alltmer framgångsrik och vi kom därför överens om att förnya vårt nuvarande avtal för att ta hänsyn till växande produktionsvolymer och en ökad investeringsnivå. Det är glädjande att vi växer omsättningen från ytterligare en nyckelkund i Europa.”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”Våra operativsystem har varit framgångsrika inom telekomindustrin och vi är inbyggda i en majoritet av världens basstationer för 3G och 4G. Realtidsoperativsystem, som OSE, spelar en viktig roll i utvecklingen av framtida telekomsystem.”