Pressmeddelande

Enea får genombrottsorder inom bredbandsapplikationer

Enea har fått en genombrottsorder från World Wide Packets, ett amerikanskt bolag som är specialiserat på bredbandsutrustning till telekomoperatörer. Ordern avser ett applikationsramverk som styr leverans och hantering av multimediaapplikationer.

Enea förvärvade under första kvartalet 2005 kodbasen till en helt ny mjukvara som gör det möjligt för företag att snabbare utveckla sina produkter. Mjukvaran är en så kallad högtillgänglighetsplattform, vilket innebär ett ramverk för applikationsutveckling. Den för Enea nya produkten riktar sig till infrastrukturmarknaden inom tele- och datakom och kommer att lanseras brett under hösten. Ordern från World Wide Packets är den första betydelsefulla ordern på Eneas nya plattform. Avtalet löper på tre år och det totala ordervärdet uppgår till 6,5 mkr. "Det är mycket glädjande att vi så snart efter förvärvet fått en betydelsefull order i konkurrens med internationella leverantörer", säger Johan Wall, Eneas VD och koncernchef. Enea har en långsiktig ambition att komplettera produktutbudet inom inbyggda system, en marknad som är under stark tillväxt, och applikationsramverket är det senaste exemplet på bolagets expansion inom detta område. Arbetet med att utveckla och marknadsföra applikationsramverket leds från Eneas kontor i Boston, USA. World Wide Packets, utvecklar och marknadsför bredbandsutrustning till telekomoperatörer. De bygger sina system på Eneas realtidsoperativsystem OSE och applikationsramverk och spar därmed utvecklingskostnader.