Pressmeddelande

Enea breddar mjukvaruerbjudandet – lanserar Element(TM)

Enea lanserar i dag på bred front programvaran Element(TM), en ”middleware” som kraftigt reducerar kostnader för utveckling av produkter med inbyggda operativsystem, främst inom telekom, fordon och medicinsk teknik.

Lanseringen av Element(TM), som sker på Embedded Systems Conference i Boston, innebär att begreppet mjukvaruutveckling får en ny innebörd. Detta till följd av att Eneas nya standardiserade programvara kan förkorta eller till och med halvera ledtiden för utveckling av ny mjukvara för telekom, fordon och medicinsk teknik. ”Våra kunder har ofta stora avdelningar för att utveckla ”middleware” och med Element(TM) ger vi dem möjligheten att outsourca denna komplexa funktion, och därigenom spara stora belopp i utvecklingskostnader. Med Element(TM) adresserar vi även ett tydligt behov i marknaden som på sikt kommer att ha en betydande potential”, säger Enas VD Johan Wall. ElementTM representerar ett fundamentalt skift inom mjukvaruutveckling, från en tidigare arbetsintensiv och egenutvecklad modell hos kunderna till en kostnadseffektiv och standardiserad kommersiell modell. ”Enea förvärvade grunden till den nya mjukvaran i våras och erhöll kort därefter den första ordern. I dag inleder vi en global lanseringskampanj som innebär att Element(TM) blir en ny hörnsten i Eneas produkterbjudande, vid sidan av realtidsoperativsystemet OSE och databasmjukvaran Polyhedra”, säger Enas VD Johan Wall. Element(TM) är den första ”middleware” som är optimerad för att fungera väl med både Linux och kommersiella realtidsoperativsystem så som OSE. Element(TM) är därtill den första HA ”middleware” som är anpassad för att köras på såväl DSP och nätverksprocessorer som 32-bitars CPUs, en flexibilitet som innebär en stor förenkling av applikationsutvecklingen. Komplexiteten inom mjukvaruutveckling ökar exponentiellt och kostnaden för utveckling av ny mjukvara har därmed blivit den största kostnaden i produktutvecklingsprojekt. I dag finns det miljontals rader programkod i allt från telefonväxlar, mobiltelefoner och bilar till medicinsk apparatur, dessutom fördelat på ett växande antal processorer och operativsystem. Med hjälp av ”middleware” hanteras denna komplexitet samtidigt som ”middleware” gör det möjligt att utveckla, konfigurera, underhålla och uppgradera applikationsmjukvaran.