Pressmeddelande

Enea blir medlem i Linaro Networking Group (LNG)

Enea formar inbyggd Linux-teknologi för ARM-processorer i framtidens telekominfrastruktur

STOCKHOLM, Sverige, 20:e februari, 2013 – Enea® (NASDAQ OMX Nordic:ENEA), en världledande oberoende mjukvaruleverantör för 3G och 4G/LTE, tillkännager idag sitt medlemskap i Linaro Networking Group (LNG), som tillsammans med andra industriledare accelererar utvecklingen av Linux för ARM-baserade processorer i molnet och telekominfrastrukturen.

Enea investerar expertis inom inbyggd programmering i Linarosamarbetet

Enea har utvecklat mjukvara för ARM.baserade processorer sedan nittiotalet, vilket gör Linaro ett självklart forum för Enea att fortsätta driva mjukvaruevolutionen inom telekom tillsammans med ledande kiseltillverkare, tillverkare av telekomutrustning, samt andra mjukvaruleverantörer. Expertisen som Enea tillför kommer att gynna ett stort kollektiv av intressenter.

”Genom att arbeta tillsammans med öppen källkod möjliggör Linaro för sina medlemmar att fokusera fler av sina egna resurser på sin egen differentiering.”, säger George Grey, CEO, Linaro. ”Vi är väldigt glada över Eneas medlemskap i LNG och vi hoppas Eneabygger vidare på det arbete som gjorts för att skapa nya, innovativa lösningar för sina kunder.”

“Vårt medlemskap i LNG är en tydlig signal på vårt stora engagemang i inbyggd Linux och dess utveckling framöver, speciellt inom telekominfrastruktur. Det är även ett steg på vägen i vår långsiktiga ambition att bli den ledande leverentören av Linuxmjukvara för ARM-processorer”, säger Tobias Lindquist, CTO, Enea.

Inom ramen för LNG kommer Enea återupprätta sin position som det självklara valet av leverantör av inbyggd mjukvara för telekom, men även expandera till nya marknader för kommunicerande produkter.

"Som en oberoende Linuxleverentör är Enea i en stark position att fokusera på infrastrukturtillverkarnas behov och på mjukvarulösningar som är agnostiska för valet av hårdvaruleverantör.” sa Lindquist.

Om Linaro

Linaro är en medlemsfinansierad organisation utan vinstmål, med syfte att slå samman och förbättra öppen Linux-källkod och verktyg för ARM-procesorer. Affärsmodellen bygger på att medlemmarna investerar i ett team av ingenjörer som tillsammans skapar ny öppen källkod enligt transparenta principer.

Linaro bygger till stor del på ett öppet och aktivt deltagande hos medlemmarna, där fokus läggs på de gemensamma nämnare av utmaningar som industrin ställs inför. Framgångarna bevisas av att Linaro är en av de största enskilda bidragsgivarna till Linux-kärnan, från version 3.0 till version 3.7.

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.

För mer information kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: [email protected]

Catharina Paulcén, VP Communications
Telefon:             0709-714133    
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är ett globalt mjukvaru- och konsultbolag specialiserat på lösningar för kommunikationsintensiva produkter. Med 40 års erfarenhet är Enea världsledande på att utveckla system med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda. Enea levererar kunskap och produkter som kortar utvecklingstider, minskar utvecklingskostnaderna och gör systemen mer pålitliga för slutanvändarna. Eneas industriexpertis omfattar telekominfrastruktur, mobiltelefoner, medicinteknik, fordon och flyg. Enea har kontor i Europa, Nordamerika och Asien och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB. För mer information besök www.enea.com eller kontakta oss på [email protected].

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Flashlite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2012 Enea AB.