Pressmeddelande

Enea AB publicerar årsredovisning för 2004

Enea AB:s årsredovisning för 2004 publiceras idag. Den finns nu tillgänglig för nerladdning på www.enea.se. Av miljö- och kostnadsskäl distribueras den tryckta versionen av årsredovisningen endast på begäran. För den som önskar en tryckt kopia, vänligen kontakta Enea på 08-5071 4000, [email protected] eller Enea AB, Box 232, 183 23 Täby.