Pressmeddelande

Enea AB Bokslutskommuniké 2007

Bästa kvartalsresultatet hittills

Stockholm, 5 februari 2008 – Enea, som är en världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, redovisar för fjärde kvartalet 2007 sitt bästa rörelseresultat någonsin.

Fjärde kvartalet
•Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 232,2 (206,3) mkr. Valutajusterat var ökningen 16 procent.
- Mjukvaruintäkterna ökade med 20 procent till 84,0 (70,0) mkr. Valutajusterat var ökningen 24 procent.
- Konsult och övriga intäkter ökade med 9 procent till 148,2 (136,3) mkr. Valutajusterat var ökningen 11 procent
• Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 24,5 (20,8) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 11 (10) procent.
• Resultat efter skatt mer än fördubblades till 35,9 (13,7) mkr, per aktie 0,10 (0,04) kr.

Januari – december
• Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 820,6 (750,1) mkr. Valutajusterat var ökningen 11 procent.
- Mjukvaruintäkterna ökade med 15 procent till 311,6 (271,4) mkr. Valutajusterat var ökningen 17 procent.
- Konsult- och övriga intäkter ökade med 6 procent till 509,0 (478,7) mkr. Valutajusterat var ökningen 8 procent
• Rörelseresultatet ökade med 7 procent till 72,1 (67,6) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9 (9) procent.
• Resultat efter skatt ökade med 47 procent till 71,2 (48,4) mkr, per aktie 0,19 (0,13) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 66,4 (5,6) mkr.

Eneas VD och koncernchef Johan Wall och finansdirektör Håkan Gustavson presenterar bokslutskommunikén idag klockan 10 på Operaterassen i Stockholm. Anmälan till mötet görs på telefon 08-411 43 80. För att följa presentationen via web cast besök www.enea.com . Det går också bra att följa presentationen via telefon: 08-850 520 270 eller +44 208 817 9301.

Se hela rapporten i bifogad pdf-fil.