Pressmeddelande

Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2006

Fortsatt breddning av produktportföljen

Första kvartalet • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 187 (174) mkr • Mjukvaruintäkterna ökade med 12 procent till 64 (58) mkr • Konsult- och övriga intäkter ökade med 5 procent till 123 (117) mkr • Resultat efter skatt uppgick till 12 (17) mkr • Resultat per aktie uppgick till 0,03 (0,05) kr • Rörelseresultatet uppgick till 16 (16) mkr och rörelsemarginalen till 9 (10) procent • Mjukvarorna NASP och LINX samt ett försäljningssamarbete med MontaVista rörande Linux lanserades Se hela rapporten i bifogad pdf-fil.