Pressmeddelande

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2004 Delårsperioden ·Nettoomsättningen ökade med 23% till 470 (382) mkr, jämfört med samma period i fjol. · Resultat efter skatt förbättrades till -22 (-49) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie på -0,06 (-0,13) kr. · Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 5 (- 33) mkr. · Nya och omförhandlade avtal har tecknats med bl a Alcatel, Nokia Networks, Texas Instruments samt med Ericsson, såväl inom system- som mobiltelefonprodukter. Tredje kvartalet · Starkt tredje kvartal. · Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 39% till 158 (114) mkr med ett positivt rörelseresultat på 4 (-7) mkr. · Enea Software Solutions och Enea Industri har avyttrats under perioden. · Produktintäkterna ökade under tredje kvartalet till 59 (30) mkr. Efter periodens utgång · Efter periodens utgång har ett letter of intent tecknats med Guide Konsult Stockholm AB avseende avyttring av Enea Redina AB. Johan Wall VD och koncernchef För mer information, kontakta: Johan Wall VD och koncernchef, Enea AB, 08-507 140 00, [email protected] Gunilla Spongh Finansdirektör, Enea AB, 08-507 140 00, [email protected] Enea AB (5566209-7146), Nytorpsvägen 5, Box 232, SE-183 23 Täby, tel: 08-507 140 00, www.enea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/27/20041027BIT00020/wkr0001.pdf Hela rapporten