Pressmeddelande

Datum fastslagna för Eneas inlösenprogram

Efter beslut på årsstämman den 10 april 2013 om att genomföra ett inlösenprogram har nu datum för detta program fastställs.

Varje Enea-aktie upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 3,00 SEK per inlösenaktie. Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägaren.

  • Sista dag för handel inkl. rätt till inlösenaktier är den 27 juni 2013.
  • Avstämningsdag för aktiesplit inkl rätt till inlösenaktie är den 2 juli 2013.
  • Handel med inlösenaktier sker mellan 4 juli och 17 juli 2013.
  • Inlösenlikvid utbetalas den 25 juli 2013.

För mer information om inlösenprogrammet, se informationsbroschyr på http://www.enea.se/inlosenprogram