Pressmeddelande

Åsa Sundberg slutar som styrelseledamot i Enea

Stockholm, Sverige, 25 februari 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Åsa Sundberg, styrelseledamot i Enea sedan 2015 och VD Teracom Group, lämnar på egen begäran sin plats i Eneas styrelse. Detta sker mot bakgrund av framtida potentiell intressekonflikt då Teracom Group nyligen aviserat ett förvärv av en potentiell kund till Enea. 

  

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-02-25 kl. 14,25


För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Skarin, Styrelsens ordförande Enea AB, tel 08 507 140 00

Renée Johnson, Executive Assistant

Telefon: 070 971 01 78

E-post: [email protected]

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.