Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommunikén för 2022 publicerades den 2 februari 2023.  Ladda ned rapporten och lyssna på webbutsändningen genom att klicka på knapparna nedan.