Bokslutskommuniké 2021

Bokslutskommunikén för 2021 publicerades den 2 februari 2022. Ladda ned rapporten och lyssna på webbutsändningen genom att klicka på knapparna nedan.