Pressmeddelande

Ledande industriaktörerna Enea, Nokia Networks och ARM i samarbetsprojekt för att leverera snabb IP-kommunikation i virtualiserade nätverk

”OpenFastPath” främjar mjukvaruevolution och prestandaacceleration med en TCP/IP-stack i öppen källkod

Enea, Nokia Networks och ARM meddelade idag att de lanserat ett samarbetsprojekt kallat OpenFastPath (OFP), med målsättningen att ta fram den första fast path TCP/IP-stacken i Linux user space som öppen källkod. OFP kan driftsättas på alla hårdvaruplattformar, med fördelen att den bäst lämpade hårdvaran kan matchas mot arbetsbördan i det aktuella användningsfallet. Den första mjukvaruversionen kan redan laddas ner från www.openfastpath.org.

OFP drivs som en foundation – en icke vinstdrivande organisation, med ambitionen att skapa en community inom öppen källkod som främjar industrisamarbete. OFP är öppet för alla industrispelare som vill bidra med resurser och egen kod som driver utvecklingen av högpresterande och högeffektiva telekomnätverkslösningar framåt.

Enea’s strategiska riktning är att vara en ledande leverantör av mjukvara och tjänster för nästa generations nätverksnoder och -funktioner, även kallat COSNOS (Carrier-Grade Open Source Network Operating System). Denna riktning kräver en aktiv roll i relevanta industrisamarbeten, varav OFP är en.

”Som medgrundare och huvudkontributör till OFP Foundation hjälper vi till att skapa ny, fantastisk funktionalitet för det uppkopplade samhället”, sade Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea. ”Vi kompletterar även OFP-satsningen handgripligt, genom skräddarsydda paketeringar av öppen källkod och tjänster.”

En rad industriaktörer ställer sig bakom OFP och välkomnar initiativet. Läs de uppmuntrande kommentarerna från Enea, Nokia Networks, ARM, Cavium, Freescale, HP och Linaro på följande länk: http://www.openfastpath.org.


För mer information besök www.enea.com/openfastpath eller kontakta

Fredrik Medin, SVP Marketing and Communications
Phone: +46 709 71 40 11
E-mail:
[email protected]

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-12-03 kl. 16:00.