Pressmeddelande

Inbjudan till media- och analytikerträff 5 februari 2008

Stockholm, 28 januari 2008– Enea publicerar bokslutskommunikén för 2007 tisdagen den 5 februari 2008.

Med anledning härav är ni välkomna till en media- och analytikerträff där Eneas VD och koncernchef Johan Wall och finansdirektör Håkan Gustavson presenterar bolaget och den finansiella utvecklingen samt svarar på frågor.

Tid: tisdag den 5 februari klockan 10.00
Plats: Citigate Stockholm, Blasieholmsgatan 4A, Stockholm (vänligen observera ny adress)

Anmälan är obligatorisk och görs till Susanne Nilsson, 08-527 808 27, [email protected]

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.enea.com samma morgon.