Pressmeddelande

Inbjudan till media- och analytikerträff 25 oktober 2006

Enea publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet onsdagen den 25 oktober 2006.

Med anledningen härav är ni välkomna till en media- och analytikerträff där VD Johan Wall och CFO Håkan Gustavson presenterar Enea och den finansiella utvecklingen samt svarar på frågor.

Plats: Citigate Stockholms lokaler på Birger Jarlsgatan 6B, 6 tr, Stockholm.
Tid: onsdag den 25 oktober klockan 10.00
Anmälan är obligatorisk och görs till Susanne Nilsson, 08-527 808 27, [email protected]
För dem som inte har möjlighet att delta personligen kommer en kombinerad web/telefonkonferens att arrangeras samma dag klockan 15.00. Presentationen sker på engelska och det kommer även att finnas utrymme för frågor.

Inloggning till webkonferens: http://events.webeventservices.com/enea/2006/10/25/ Nummer till telekonferens: 08-5052 0110.

Ingen föranmälan krävs, anmälan sker i samband med att man ansluter sig till konferensen. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på www.enea.com innan konferensen startar.