Pressmeddelande

Enea tecknar kontrakt för 5G och Wi-Fi värt 5,1 MUSD

Enea har tecknat ett treårigt avtal med en nordamerikansk mobiloperatör avseende kärnnätverksapplikationer för 5G och Wi-Fi. Enea kommer att tillhandahålla programvara för intelligent 5G APN tilldelning samt datamediering för samtliga 5G Standalone abonnenter i kundens mobilnätverk. Enea kommer som en del av avtalet även att leverera en säkerhetsbrygga för autentisering i kundens småcellsnätverk samt en lösning för rikstäckande säker Wi-Fi uppkoppling, inklusive högkapacitetstjänster för idrottsarenor.

Avtalet, som innebär nya affärer med en befintlig kund, omfattar programvarulicenser, professionella tjänster samt support och underhåll. Programvarulicenser motsvarande ett värde av 2,8 MUSD intäktsförs i första kvartalet 2022, medan övriga intäkter bokförs under hela avtalsperioden. Det totala kontraktsvärdet är 5,1 MUSD.

”De senaste åren har vi expanderat både produktportfölj och kundbas, genom en kombination av egen utveckling och strategiska förvärv. Det nya 5G och Wi-Fi kontraktet visar styrkan i vårt produkterbjudande och är ett tydligt exempel på nya affärer genom synergier i försäljning”, säger Jan Häglund, VD och Koncernchef för Enea.

Eneas 5G applikationer och Wi-Fi tjänstehanteringsprodukter betjänar miljoner abonnenter över hela världen. Programvaran är molnbaserad och är i kommersiell drift på flera plattformar, inklusive publika molntjänster. Eneas programvara stöder de senaste standarderna för 4G, 5G och Wi-Fi.

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Lotta Trulsson, Executive Assistant
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com