Pressmeddelande

Enea tecknar avtal för inbäddad DPI värt 2,8 MUSD

Stockholm, Sverige, 13 juni 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Enea har tecknat ett avtal som avser inbäddad DPI-teknologi (Deep Packet Inspection), värt 2,8 MUSD över två år med en USA-baserad marknadsledare inom molnteknologi och nätverkslösningar för företag (SD-WAN).
Avtalet är en del av Eneas förväntade affärsvolym och inkluderar programvarulicenser och tillhörande support och underhåll. Intäkterna redovisas under 2019 och 2020, varav 0,9 MUSD intäktsförs i andra kvartalet 2019.

Avtalet avser Eneas Qosmos ixEngine, en DPI-baserad klassificerings- och metadatamjukvara, som kan känna igen över 3 200 protokoll och kan utvinna mer än 5 000 metadata.
Qosmos ixEngine kommer vara inbäddad i en nätverkslösning och generera detaljerad information om nätverkstrafik, vilket används i tillämpningar som WAN-optimering, QoS (Quality of Service), brandväggar och rapportering.

“Detta förstärker Eneas position som den ledande leverantören av DPI-teknologi för SD-WAN-marknaden ” säger Jan Häglund, VD och koncernchef, Enea.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-06-13 kl.17:00.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:
Jan Häglund, VD & koncernchef
E-post: [email protected]

Renee Johnson, Executive Assistant
Telefon: 0709 71 01 78
E-post: [email protected]

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.