Pressmeddelande

Enea Linux förstärker Eneas marknadsposition inom telekom och förbättrar den långsiktiga tillväxtpotentialen

Med dagens lansering av den första kommersiella versionen av Enea Linux blir Enea den ledande hårdvaruoberoende leverantöreren av kompletta Linuxlösningar för inbyggda system. I ett telekomsystem ingår flera typer av operativsystem, där Linux i ökad omfattning använts för applikationsmjukvaran, medan realtidsoperativsystem som Enea OSE ofta återfinns i de hårdvarunära och prestandakritiska mjukvarudelarna.

”Som ledande leverantör av operativsystem till världens främsta tillverkare av telekomutrustning är det ett naturligt steg att inkludera Linux i vårt erbjudande.”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”Diskussioner kring Linux är ofta ett första steg i en kunddialog och med vårt Linuxerbjudande ser vi förbättrade möjligheter att förstärka befintliga samt utveckla nya kundrelationer.”

Enea Linux har utformats med tanke på de utmaningar som tillverkare av telekomutrustning ställs inför. Baserat på Eneas långa erfarenhet av realtidsaspekter i inbyggda system och ledande ställning på telekommarknaden, erbjuder Enea kompletterande lösningar som signifikant förbättrar Linux realtidsegenskaper vilket är en efterfrågad egenskap som Linux vanligtvis inte adresserar.

Eneas Linuxlösning är baserad på Yocto, ett samarbetsprojekt för öppen källkod inom Linux Foundation som fokuserar på Linux för inbyggda system (Embedded Linux). Enea är den enda hårdvaruoberoende leverantören av en Yoctobaserad Linuxlösning.

”Embedded Linux har vuxit sig allt starkare och med bildandet av Yocto fick Embedded Linux ett förstärkt fokus inom Linux Foundation. Vår satsning på en Yoctobaserad lösning känns därmed helt rätt i tiden.”, avslutar Lidbeck.

Lanseringen av Enea Linux förväntas inte få någon väsentlig påverkan på intäkterna och resultatet för 2012.

Enea har idag släppt ytterligare ett pressmeddelande som beskriver Enea Linux ur ett tekniskt perspektiv.  För att läsa det tekniska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.