Pressmeddelande

Enea ingår nytt låneavtal om 40 M€ och 350 Mkr

Enea AB (publ) (“Enea”) meddelar idag att bolaget ingått ett facilitetsavtal med en facilitet med fast löptid om EUR 40 miljoner samt en revolverande facilitet om SEK 350 miljoner med DNB Bank ASA samt AB Svensk Exportkredit (publ) som långivare. De nya faciliteterna ska användas till att refinansiera skuld till DNB Sweden AB enligt befintligt facilitetsavtal samt som rörelsekapital, inklusive finansiering av framtida förvärv. De nya kreditfaciliteterna löper på tre år.

Efter refinansiering av befintlig skuld uppgår tillgängliga kontanta medel och outnyttjade kreditfaciliteter till cirka 275 miljoner SEK.

Kontaktpersoner

Jan Häglund, VD och Koncernchef
E-mail: [email protected]

Ola Burmark, Finanschef
E-mail: [email protected]

Om Enea

Enea är en av världens ledande specialister på programvara för telekommunikation och cybersäkerhet. Företagets molnbaserade produkter används för att möjliggöra och skydda tjänster för mobilabonnenter, företagskunder och uppkopplade enheter. Drygt 4,5 miljarder människor förlitar sig på Eneas teknik i sin vardag.

Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com