Pressmeddelande

Enea har träffat en förlikningsöverenskommelse om 20 MSEK med en större kund

Stockholm, 4 april 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Enea har träffat ett förlikningsavtal med den större kund som Enea haft en diskussion med under en längre tid och som bl.a. utmynnade i en skiljedom i januari 2018. Förlikningen avser historiska royalties t.o.m. 2018 och ger Enea ett ytterligare belopp om 20 miljoner kronor. Hela beloppet intäktsförs i första kvartalet 2019. Detta innebär slutet på en flerårig diskussion med kunden. ”Vi är glada över att ha nått denna uppgörelse och tror att den kommer att bidra till en omstart av ett ömsesidigt värdeskapande, fortlöpande samarbete med kunden”, säger Anders Lidbeck, VD & koncernchef för Enea.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-04-04 kl. 11:10 CET.

För mer information besök www.enea.se eller kontakta:

Anders Lidbeck, VD & koncernchef 

E-post: [email protected]

Renee Johnson, Executive Assistant

Telefon: 070 971 01 78

E-post: [email protected]

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.