Pressmeddelande

Ändring av antalet aktier och röster i Enea

Stockholm, Sverige 30 augusti 2019 Enea® (Nasdaq Stockholm: ENEA)

Som tidigare offentliggjorts har Enea AB (publ) (”Enea”) genomfört en riktad nyemission om 1 965 000 aktier till kvalificerade investerare till en teckningskurs om 138 kronor per aktie (för mer information, se Eneas pressmeddelanden den 22 och 23 augusti 2019).

Antalet aktier och röster i Enea har därmed förändrats och uppgår idag, den sista handelsdagen i månaden, till 21 615 231.

Enea AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

För mer information kontakta:

Jan Häglund, VD och Koncernchef

E-post: [email protected]  

Björn Westberg, CFO

Telefon: 08 – 507 140 00

E-post: [email protected] 

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör en grundkomponent i det uppkopplade samhället. Vi tillhandahåller lösningar för mobil trafikhantering, nätverksvirtualisering och trafik-klassificering, tillsammans med inbyggda operativsystem och tjänster. Nätverksoperatörer, systemintegratörer och utrustningstillverkare förlitar sig på Enea när man skapar världsledande lösningar och tjänster. Varje dag kommunicerar tre miljarder människor med hjälp av de produkter som Enea har levererat. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com 

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2019 Enea AB.